Učinkovita komunikacija je še posebej pomembna v domovih starejših občanov in bolnišnicah. Zaradi specifičnih pogojev delovanja, so potrebe po kakovostnih komunikacijskih rešitvah večje, saj lahko pravočasne informacije omogočijo uspešno delo osebja in varnost oskrbovancev.

Integracija sestrskega klica z DECT/WIFI telefoni

DECT infrastrukturo, ki omogoča enostavne mobilnost in dosegljivosti osebja (sester, negovalk, zdravnic, vzdrževalcev itd.), lahko združimo z obstoječim sistemom sestrsekga klica, s čimer dobimo izredno zmgoljiv sistem sporočanja, obveščanja in beleženja. V primeru da oskrbovanec sproži SOS nujni klic, se opozorilo vzporedno pojavi tudi na DECT telefonu sestre. Tudi če slednja ni v sestrski sobi, lahko ukrepa hitreje, potovalni časi med sobami in hodniki pa se bistveno skrajšajo (sestra lahko tako obvladuje precej večji del doma ali bolnišnice).

Prednosti takšnega načina integracije v primerjavi s sistemom pagerjev so velike:

 • En DECT telefon za pogovore in sprejemanje sporočil (v primeru pagerja potrebujete pager in telefon, kar je bistveno manj praktično)
 • Kakovostni in vzdržljivi DECT telefoni za nemoteno uporabo (pagerji radi prenehajo delovati in jih je potrebno menjati
 • Pocenitev telefonije ob uporabi prenosnih DECT telefonov (ne potrebujete GSM aparatov, ki zahtevajo naročnino in impulze, pri DECT telefonih ni stroškov pogovorv in naročnin)

Integracijo je možno vzpostaviti tudi z obstoječim sistemom drugih alarmov (požarni alarm, izpad elektrike itd.). Sporočilo o tem lahko na svoj DECT telefon prejme vzdrževalec ali druga pooblaščena oseba, ki lahko tako ukrepa bistveno hitreje.

Preberite si: Integracija sestrskega klica z DECT/WIFI telefoni

Detektor padca iz postelje

V domovih starejših in bolnišnicah se velikokrat pripetijo neželeni padci iz postelj. Da bi se lahko izognili prepoznemu ukrepanju, oskrbovancu na posteljo namestimo detektor padca, ki po določenem času zazna odsotnost iz postelje in to sporoči sestram (v sestrsko sobo in DECT telefon). Enako velja v primeru, da se osrbovanec ni vrnil v posteljo (kadar je odšel iz sobe). Za vspostavitev delovanje detektorja padca ni potrebne nobene dodatne napeljave.

Govorni modul

Govorni modul predstavlja več kot le telefon v sobi oskrbovanca. Nepokretnim osebam omogoča enostavne pogovore brez fizične uporabe slušalke ali tipk. Kadar nepokretnega oskrbovanca kličejo svojci, se modul avtomatično vklopi in omogoči pogovor. V primeru, da oskrbovanec sproži SOS nujni klic, se govorni modul prav tako vklopi, sestra pa se lahko tako z osrbovancem pogovori o morebitni težavi (in se tako pripravi na ukrepanje).

Preberite si: Govorni modul za nepokretne varovance

Primeri domov starejših

Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka

Center starejših in slabovidnih Škofja Loka

 • Telefonski sistem OfficeServ z 120 priključki
 • 24 DECT prenosnih telefonov
 • Bistvena pocenitev stroškov telefonije
 • Zagotovljena pokritost v vseh krilih 5-nadstropne zgradbe
 • Integracija s sistemom sestrskega klica

Dom starejših občanov Ilirska bistrica

Dom starejših občanov ilirska bistrica

 • sodoben IP telefonski sistem z 250 telefoni
 • DECT prenosni telefoni za negovalno osebje
 • prikaz SOS nujnega klica na telefonih zadolženih negovalcev ali skupine
 • možnost pogovora z varovancem preko govornega modula
 • natančen pregled in obračun stroškov telefona za vsakega varovanca z izpisom računa.

Dom dr. Jožeta Potrča

Dom starejših občanov Poljčane

 • telefonski sistem Samsung OfficeServ s 120 priključki
 • DECT prenosni telefoni za sestre in negovalke
 • prikaz SOS nujnega klica na dežurnem DECT telefonu