Samsung OS7400 centrala pbxSamsung OS7100 centrala pbx

Hibridna platforma, ki združuje klasično analogno in najsodobnejšo IP tehnologijo

Samsung OfficeServ s svojo modularno strukturo omogoča, da vedno dosežemo optimalno rešitev. Po eni strani, s svojo IP funkcionalnostjo sledi najsodobnejšim trendom in obenem zagotavlja odlično funkcionalnost, po drugi strani pa še vedno podpira klasične in preverjene tehnologije. Sistem je zelo prilagodljiv in se lahko razširi po potrebi vsakega uporabnika, prav tako pa je fleksibilen tudi glede na obstoječo infrastrukturo – od starih telefonskih inštalacij do najsodobnejših IP omrežij.

Najsodobnejši telefoni za vrhunsko komunikacijo

IP Phone - SMT-i5243 kirk_DECTmanjsi WiFi SMT-5100 phone telefon

Investicija v prihodnost

Samsung OfficeServ temelji na načelu, da v novih sistemih ne pozabi preteklosti in poskrbi za kompatibilnost starih komponent. Tako lahko tudi na najnovejših IP OfficeServ sistemih uporabite starejše Samsung sistemske telefone, kot tudi vse vrste analognih telefonov. Prav tako lahko z javnim telefonskim omrežjem komunicirate preko obstoječih analognih ali ISDN javnih linij, ali pa preko najsodobnejših IP operaterjev.

Fleksibilnost in zanesljivost

Telefonski sistem OfficeServ lahko obsega od par telefonskih priključkov, do 400 in več uporabnikov, ki lahko komunicirajo preko analognih, digitalnih, ali IP telefonov. Uporabnik lahko svoj IP telefon priklopi tudi doma in doseže popolnoma enako telefonsko funkcionalnost, kot na delovnem mestu. Z enostavnim preusmerjanjem klicev postane uporabnik vedno dosegljiv, tudi če zapusti svoje delovni mesto. Z dodatno funkcijo MOBEX, pa lahko uporabnik koristi še dodatne funkcije, kot so: istočasno zvonenje telefona v podjetju in mobilnega telefona, možnost prevezovanja znotraj telefonske centrale z mobilnega telefona, dostop do sistemskih nastavitev…

Samsung OfficeServ rešitve nudijo zelo enostavno in funkcionalno uporabo, poleg tega pa so zelo zanesljive in delujejo na najrazličnejših lokacijah tudi deset let in več. Sami telefoni so robustni, pregledni in enostavni za uporabo, obenem pa nudijo izjemno funkcionalnost in s tem olajšajo delo uporabniku.

Prednosti pred konkurenco

1. Prednosti pred Centreksom

  • Ni naročnine za vsak telefonski priključek
  • To pomeni bistven mesečni prihranek.
  • Mnogo več funkcij (tipke za sistemske funkcije, konferenčni klici, možnost uporabe zmogljivega glasovnega sistema,…)

2. Prednosti pred Asterisk in podobnimi rešitvami

  • Možnost uporabe obstoječih (starih) telefonskih napeljav
  • Za analogne naprave (fax, alarm, modem) ni potrebnih posebnih pretvornikov
  • Možna integracija s sistemom prenosnih telefonov, sistemom sestrskega klica…

3. Prednosti pred GSM

  • Uporaba enostavnih namenskih telefonskih aparatov
  • Brezplačni interni klici in funkcije centrale
  • Prevezovanje, konferenčni klici, združevanje telefonov v skupine
  • Možnost integracije z ostalimi sistemi